THIẾT BỊ MÁY MAY

PHỤ TÙNG MÁY

thông tin liên hệ
Bà Trịnh Thị Thanh Xuân
- 077.768.7681

Bộ cự ly, bộ trợ lực, căng thun

Bộ cự ly
Bộ cự ly
Bộ cự ly
Bộ cự ly
Bộ cự ly
Bộ cự ly
Bộ trợ lực
Bộ trợ lực
Bộ căng thun
Bộ căng thun