THIẾT BỊ MÁY MAY

PHỤ TÙNG MÁY

thông tin liên hệ
Bà Trịnh Thị Thanh Xuân
- 077.768.7681

Phụ tùng máy may khác

Dao cắt chỉ máy may
Dao cắt chỉ máy may
Dầu máy may
Dầu máy may
Đèn máy may
Đèn máy may
Kéo bấm chỉ
Kéo bấm chỉ
Mặt nguyệt
Mặt nguyệt
Mặt nguyệt
Mặt nguyệt
Mặt nguyệt
Mặt nguyệt
Phấn may
Phấn may
Thoi máy may
Thoi máy may
Thước dây
Thước dây